Geodetické práce

Provádíme veškeré geodetické práce v oblasti inženýrské geodézie a katastru nemovitostí. Spolupracujeme a přijímáme zakázky od stavebních firem, projektantů i fyzických osob.

Nabízené geodetické práce

V oblasti inženýrské geodézie nabízíme tyto služby:

  • výškopisné a polohopisné zaměření – podklad pro projekt
  • vytyčení staveb a vytyčovací práce na stavbách
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • geodetické zaměření inženýrských sítí (vodovod, plynovod, kanalizace, elektrické vedení)

V oblasti katastru nemovitostí se na nás můžete obrátit ohledně vyhotovení všech typů geometrických plánů a vytyčení vlastnických hranic pozemků:

  • vyznačení stavby a vodního díla
  • změnu obvodu budovy – přístavba
  • rozdělení pozemku, změna hranice pozemku
  • upřesnění a vytyčení vlastnických hranic pozemku
  • vyznačení věcného břemene
  • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti

Prosíme využijte kontaktního formuláře nebo uvedených kontaktů pro zaslání či konzultaci Vašeho požadavku, rádi Vám pomůžeme.

Martin Lisý

mob: +420 734 151 121
e-mail: lisy@bdsbenesov.cz

Ivana Divišová

mob: +420 720 660 069
e-mail: divisova@bdsbenesov.cz

Kontaktní formulář