Geodetické práce

Provádíme geodetické práce pro účely stavebnictví či pro potřeby katastru. Mezi geodetické práce, které nabízíme zákazníkům, patří vytyčení stavby, vytyčení a zaměření pozemku nebo zaměření projektového podkladu. Veškeré geodetické práce poskytujeme včetně projektových podkladů a výškopisných a polohopisných plánů v elektronické formě.
Geometrické plány zhotovujeme pro všechny stanovené účely.

Zaměření pozemku

Smyslem zaměření pozemku je určení jeho přesné polohy pro následné zakreslení do mapy. Zaměření pozemku a budovy se používá pro geometrické plány. Pod pojmem zaměření pozemku si obvykle představíme rozdělení pozemku geometrickým plánem, zaměření budovy na geometrický plán anebo opačný postup k rozdělení pozemku a upřesnění hranice pozemku, kterým je vytyčení hranice pozemku.

Prostorové vytyčení stavby se provádí tehdy, pokud odborné vytyčení nařídí příslušný stavební úřad. Tím je většinou kontrolováno, zda je pozemek ve stavební dokumentaci zakreslen podle skutečnosti. Vytyčení stavby je vhodné provést před zahájením stavby. Zabrání se tak zastavění okolních pozemků.