Profil společnosti

Naše stavební firma zajišťuje provádění staveb, jejich změny a odstraňování. Ke klíčovým stavebním zakázkám společnosti patří pozemní stavby, občanské a bytové domy, rodinné domy, sociální, průmyslové stavby, rekonstrukce, modernizace, zateplení objektů, zpevněné plochy, chodníky, dlažby a komunikace.

Cílem společnosti je předat investorovi kvalitně odvedené dílo, které bude realizováno dle požadavků zákazníka a jeho představ. Při realizaci díla využíváme moderní technologie výstavby včetně příslušné mechanizace.

Důraz na kvalitu prováděných prací, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologický přístup naší společnosti byly potvrzeny obdržením certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016

Těšíme se na spolupráci s Vámi.